top of page

Avis legal / Privacitat

CLUB HANDBOL VILANOVA I LA GELTRÚ, amb domicili a Ronda Ibèrica 66, 08800 Vilanova i la Geltrú, Barcelona; i correu electrònic oficina@chvng.cat declara el seu respecte i compliment al que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal (d'ara endavant, LOPD) i el compliment de les disposicions legals contingudes en el Reial Decret 994/1999, d'11 de juny, relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, amb la finalitat d'establir tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i apropiació indeguda de les dades que vostè faciliti a CLUB HANDBOL VILANOVA I LA GELTRÚ, sens perjudici de les mesures de seguretat no inexpugnables a Internet. Per això, l'informa de la seva política de protecció de dades, de manera que determinarà voluntàriament si desitja facilitar les seves dades personals a CLUB HANDBOL VILANOVA I LA GELTRÚ.

 

Així mateix, informem que les dades personals que introdueixi a través del lloc web, així com les que pugui facilitar en el futur en el context de la seva relació jurídica amb aquesta entitat, seran recollides en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal titularitat de CLUB HANDBOL VILANOVA I LA GELTRÚ, les dades de les quals estan recollides en l'epígraf i que serà responsabilitat de l'empresa. A l'efecte del compliment del que estableix la LOPD, s'esmenta expressament que CLUB HANDBOL VILANOVA I LA GELTRÚ és el responsable i destinatari del fitxer en el qual s'inclouen les dades personals que ens faciliti a través de qualsevol dels formularis habilitats a aquest efecte a la pàgina web indicada.

 

Les dades que faciliti a CLUB HANDBOL VILANOVA I LA GELTRÚ tenen com a finalitat ser utilitzades per aquesta organització sense ànim de lucre per al desenvolupament de qualsevol de les activitats pròpies de la seva activitat esportiva, amb la finalitat de gestionar i prestar els serveis que sol·licita, així com per a activitats de promoció dels seus productes o serveis i per enviar-li informació comercial relacionada amb els nous productes.

 

Així mateix, l'acceptació d'aquesta Política de Privacitat implica la prestació del seu consentiment exprés perquè CLUB HANDBOL VILANOVA I LA GELTRÚ pugui remetre-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altres mitjans de comunicació equivalents, en els termes que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. En el cas que no estigui interessat en rebre aquestes comunicacions pot posar-se en contacte amb CLUB HANDBOL VILANOVA I LA GELTRÚ, l'adreça indicada anteriorment o el correu electrònic oficina@chvng.cat expressant la seva voluntat.

 

Excepte en els casos en què es determini expressament el contrari mitjançant un asterisc (*), la resposta a les preguntes sobre dades personals és voluntària, sense que la falta de resposta a aquestes preguntes impliqui una disminució de la qualitat dels serveis que sol·licita. El fet de no completar els camps determinats com a obligatoris o la provisió de dades incorrectes farà impossible que CLUB HANDBOL VILANOVA I LA GELTRÚ li faciliti els serveis que sol·licita.

 

Tindrà la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals que treballin en els fitxers de CLUB HANDBOL VILANOVA I LA GELTRÚ, sol·licitant-ho per qualsevol mitjà que deixi constància de el seu enviament i la seva recepció. Per exercir els seus drets, pot dirigir-se a CLUB HANDBOL VILANOVA I LA GELTRÚ, a l'adreça indicada a l'inici d'aquesta Política de Privacitat, a l'atenció del Responsable de Seguretat (Ref. LOPD).

 

Per poder adaptar els serveis oferts als seus gustos i preferències, CLUB HANDBOL VILANOVA I LA GELTRÚ utilitzarà "cookies". Les cookies són fitxers de text que els servidors envien al disc dur per donar al seu ordinador un accés més ràpid a la pàgina web seleccionada. Les "cookies" del CLUB HANDBOL VILANOVA I LA GELTRÚ tenen com a finalitat personalitzar els serveis que li oferim, facilitant-li informació que pugui ser del seu interès. Les cookies no extreuen informació del seu ordinador, ni determinen on es troben. Tanmateix, si no desitja que s'instal·li una "cookie" al disc dur, li sol·licitem que configuri el navegador del seu ordinador per no rebre-les. No obstant això, observem que, en tot cas, la qualitat del funcionament del lloc web pot disminuir o arribar a esser impossible.

 

Per tal d'adaptar als seus gustos els serveis i productes que se li ofereixen, així com per poder analitzar el funcionament del sistema, els moviments realitzats a través del seu ordinador en CLUB HANDBOL VILANOVA I LA GELTRÚ quedaran registrats en un fitxer. Aquest fitxer de moviment permet a CLUB HANDBOL VILANOVA I LA GELTRÚ localitzar les incidències i problemes que puguin sorgir i solucionar-los en el menor temps possible, seguir oferint-li els serveis que sol·liciti, conèixer millor les seves preferències i oferir-li altres serveis i productes que puguin adaptar-se als seus gustos.

 

CLUB HANDBOL VILANOVA I LA GELTRÚ es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat per adaptar-la als desenvolupaments legislatius, jurisprudencials o d'interpretació de l'agència Espanyola de Protecció de Dades. En aquest cas, CLUB HANDBOL VILANOVA I LA GELTRÚ anunciarà aquests canvis de manera clara i anticipada indicant les modificacions efectuades, i sol·licitant, si escau, la seva acceptació d'aquests canvis.

bottom of page