top of page

Guia per l'ús de l' assegurança mèdica CONSELL 

El Club està adherit a la mútua oficial del CONSELL COMARCAL BAIX LLOBREGAT.  El servei el dona MUTUACAT

A la pòlissa del consell  s'inclouen les lesions derivades d'accident esportiu, és a dir, per traumatisme puntual, violent, sobtat i extern, durant la pràctica esportiva.

S'exclouen lesions cròniques i/o preexistents, com ara tendinitis i bursitis crònica, artrosi o artritis, hèrnies discals, i en general qualsevol patologia degenerativa.

En cas d’accident és molt important seguir els passos indicats en el protocol adjunt:

- Comunicar la lesió a l'entrenadora o entrenador. 

 

- Valorar conjuntament si es necessita comunicar un accident a

l'assegura

Cas d'atenció a urgències:

1) Truqueu al telèfon d'emergències de MUTUACAT 

938 895 388  i seguiu el protocol descrit al pdf adjunt. Per últim, reviseu a la guia mèdica per identificar el centre més proper.

Comunicar la situació al club per fer-ne el seguiment  al telèfon 686727853 

Cas d'atenció normal a serveis mèdics.

Contactar amb l'oficina del club per obrir un part d'atenció via:​

- correu electrònic  a : oficina@chvng.cat

- via telefònica a 686727853

PROTOCOL

  • Els accidents s’hauran de justificar mitjançant el corresponent certificat d’accident emplenat , que s’haurà d’enviar al Consell Territorial.

  • El servei mèdic al qual acudeixi ha d’emplenar els apartats de diagnòstic i consideració d'accident del certificat. Un cop signat, en lliurarà una còpia al lesionat.

 

  • Requereixen autorització de Mutuacat: visites, exploracions complementàries, preoperatoris, intervencions quirúrgiques , hospitalitzacions i qualsevol acte terapèutic, com per exemple la rehabilitació. No requereixen autorització les urgències, però cal que el lesionat porti el comunicat d’accident al centre mèdic o qualsevol altre document que l’identifiqui (com la llicència).

  • Quan es sol·liciti autorització, s’enviarà el document de prescripció mèdica, juntament amb una còpia de la comunicació d’accidents a accidents@mutuacat.cat.

 

  • NOMÉS QUEDEN COBERTES PER AQUESTA PÒLISSA LES LESIONS A CONSEQÜÈNCIA D’ACCIDENTS. MUTUACAT NO ES FA CÀRREC DE CAP ASSISTÈNCIA QUE NO SIGUI CONSEQÜÈNCIA DIRECTA D'ACCIDENT I NO ESTIGUI JUSTIFICADA MITJANÇANT EL CORRESPONENT COMUNICAT D'ACCIDENT I D’ACORD AMB LES COBERTURES I GARANTIES CONTRACTADES.

 

  • L’assistència serà prestada pels centres concertats de Mutuacat, que es poden consultar a la guia mèdica del web www.mutuacat.cat en l’apartat "Federacions esportives"o que s’indiquen en els telèfons d’informació de la capçalera.

 

  • Només en cas d’URGÈNCIA VITAL, el lesionat podrà rebre l’assistència mèdica d’urgència vital al centre sanitari més pròxim. MUTUACAT es farà càrrec de les factures derivades de l’assistència d’urgència prestada en les primeres 48 hores des de l’ocurrència de l’accident, com a màxim. Un cop transcorregudes, Mutuacat no assumirà el pagament de les factures que se’n derivin, a menys que la Mútua hagi fet una autorització expressat.

 

  • Si s’ha contractat el trasllat en ambulància, cal tenir en compte que aquest només té cobertura en el cas que la lesió requereixi ingrés hospitalari.

bottom of page